top of page
LOGO PALE1.png
9V2A2386.jpg

m o b i l i á r

Mobiliár - Mandľa

Návrhu : Juraj Peták, Spolupráca - Koža - KataKubo
Realizácia: Juraj Peták, KataKubo
Fotografie: Patrícia Dianiška Kvasňovská

 

Mobiliár
Rok:2019

 

Mobiliár vznikol pri príležitosti realizácie kaviarne Mandľa.
Interiérové aj exteriérové prvky sledujú archetypálne tvary rovných tyčí a kruhov pre jednoduchosť a funkčnosť ich prevedenia.

Exteriérové prvky sú vyrobené z brúsenej nereze, v prípade interiérových nábytkov sú sedáky a operadlá potiahnuté nekolorovanou brúsenou kožou na realizácii ktorej spolupracovalo štúdio KataKubo.

bottom of page