top of page
LOGO PALE1.png
9V2A6493.jpg

z u c k e r
m a n d e l

Byt Zuckermandel

Návrhu : Juraj Peták
Realizácia: Juraj Peták
Fotografie: Patrícia Dianiška Kvasňovská

 

Rekončtrukcia
Rok:2020

 

Zadaním rekonštrukcie bola tvorba denného priestoru pre firmu sídliacu v blízkosti nehnuteľnosti za účelom skvalitnenia pracovného dňa, s vytvorením extenzie pracovného

a oddychového priestoru s možnosťou prespania. 

Výsledkom je koherentný, multifunkčný priestor lemovaný veľkoformátovým obkladom stien,

v ktorom sa ukrýva  kuchynský ostrov, uzatvárateľná kuchynská linka a polohovateľná sofa/ležadlo.

bottom of page