top of page
LOGO PALE1.png

V i l l a     1926

Villa 1926

Autor Návrhu: Juraj Peták 
Spoluautor Návrhu: Alan Prekop
Realizácia: Juraj Peták
Fotografie: Tomáš Manina

Rekonštrukcia
Rok: 2020/2022

Túžba po interiéri hodného kvalít veľkej historickej hodnoty villy videla k rozsiahlej rekonštrukcii interiéru ktorá prebiehala v  rokoch 2020 až 2022.

Jej cielom bolo zachovať, respektíve obnoviť všetky historicky výrazné charakteristické prvky a kvality, zároveň však vložiť do priestoru najnovšie technológie spôsobom nekolidujúcim s dobovým tvaroslovím. 

Výsledkom je komplexný interiér ktorý má pravdivý historický charakter, no zároveň ponúka kvality najmodernejších novostavieb. Inteligentná elektronika, osvetlenie, celoplošné podlahové vykurovanie, integrovaná vzduchotechnika, klimatizácia, inteligentný audio systém ako aj inteligentné zabezpečenie priestorov. 

Pôdorysné úpravy

Zámerom úprav bolo maximalizovať úžitkovú plochu priestorov, s dôrazným prihliadaním na zachovanie historických kvalít, 

jednou z ktorých je impozantná enfiláda.
 

Po odstránení všetkých priečok a rozšírení otvorov sa priestor delí pomocou novovzniknutých nábytkových stien, v ktorých vzniká úložný priestor.

Množstvo úložného a viacúčelového priestoru v nábytkových stenách nám umožňuje oslobodiť sa od akéhokoľvek nadbytočného nábytku či doplnkov a dovoľuje nám upriamiť pozornosť na samotné kvality priestorov ako aj na najdôležitejšie funkčné prvky miestností ako: jedálenský stôl, sofa, pracovný stôl či kuchynský ostrov.

Galéria

Fotografie: Tomáš Manina

bottom of page